Over ons

De historiek van Steyaert-Heene

In 1903 startte de familie Steyaert-Heene met een metaalhandel dat uitgegroeid is tot een modern en slagvaardig bedrijf in de staalbouw en metaalsector.

Het was hard werken met zesdaagse werkweken, twaalfurige werkdagen, één helper, bestellingen bijeen fietsen tot in Zeeuws-Vlaanderen, staal vervoeren met een treemkar, bestellingen voorbereiden en inpakken.

Na de eerste wereldoorlog wordt gemoderniseerd. Een afgedankte legerauto werd aangeschaft, maar tegen wind had de auto, dixit de chauffeur, het zeer moeilijk. Toch kende de metaalhandel een snelle groei. Kort daarna werd de zaak dynamisch verder gerund door zoon Robert.

In 1927 krijgt zoon Robert versterking in de persoon van zijn broer Edgard, de in Gent afgestudeerde ingenieur. Dit was het startsein van de afdeling staalbouw. Eén van zijn eerste realisaties heeft menig Antwerpenaar hartkloppingen bezorgd, namelijk de bekende Promenade van het Steen, die zowat de Vlaamse versie is van de Venetiaanse Brug der Zuchten, zij het in Antwerpen die der Liefde.

De tweede wereldoorlog verlamt de bloei van het jonge bedrijf. Tijdens deze periode kon de zaakvoerder toch enkele studenten aan het werk, of beter gezegd aan het kaartspelen zetten, om hen een werkcertificaat te bezorgen en aldus te voorkomen dat ze naar Duitsland moesten. 

Na de oorlog herneemt de activiteit. Heel wat bruggen moesten hersteld of vervangen worden. Nieuwe bruggen worden geslagen over rivieren, kanalen, wegen en spoorlijnen.
In 1965 neemt het bedrijf zijn intrek in de huidige gebouwen aan de Zuidmoerstraat te Eeklo. De inmiddels overleden Edgard Steyaert wordt opgevolgd door zijn zoon Albert, eveneens burgerlijk ingenieur, die zich verder toelegt op de openbare sector maar naderhand overschakelt op het bouwen van fabrieken, haveninstallaties, hallen, silo’s, masten, H.S.-structuren, pijpenbruggen, e.d.m.
Eén van zijn eerste realisaties heeft grote internationale belangstelling gewekt, namelijk het Gentse Sportpaleis dat in de volksmond bekend staat als “Het Kuipke”. Het skelet is één van de weinige aluminiumstructuren. De constructieafdeling kon ondertussen uitpakken met een indrukwekkende lijst van realisaties en opdrachtgevers in de petrochemie, scheepsbouw, staalverwerkende nijverheid, openbare sector, ...

Ondertussen nam het machinepark ook verdere uitbreiding, en bij het ontstaan van de computertechnieken werd onmiddellijk in die wereld ingestapt. Albert Steyaert heeft hierin steeds oplettend geïnvesteerd, zodat hij vanaf het begin de computerevolutie op de voet kon volgen, waardoor nu de vruchten geplukt worden.

In 1999 werd door Albert Steyaert de fakkel overgedragen aan zijn zoon Bruno, de huidige zaakvoerder die de modernisering van het bedrijf verder uitbreidt.
Steyaert-Heene heeft aldus een nieuwe en jonge dynamische mentaliteit die steunt op sterke ervaringen en sterkte tradities die vooruit kijkt naar de toekomst met ondersteuning van scholen en jongeren waar het kan. Bij Steyaert-Heene N.V. is men al aan de 4de generatie toe, dewelke met veel vertrouwen de toekomst tegemoet ziet, niettegenstaande zijn hoge leeftijd (honderd jaar) maar dat is een kwestie van mentaliteit.

In 2015 bestaat het bedrijf 112 jaar. De zaak is intussen uitgegroeid tot een belangrijke metaalhandel en gewaardeerd staalbouw bedrijf.